Điện thoại
Địa chỉ: TT Trà Xuân - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1.................Trưởng trạmBSĐK 
2.................Phó trạmYS 
3.................Nhân viênYS 
4.................Nhân viênNHS 
5.................Nhân viênĐD 

 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                  BẢNG CHẤM CÔNG