Điện thoại
Địa chỉ: Trà Hiệp - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1...............Trưởng trạmBSĐK 
2...............Phó trạmYS 
3...............Nhân viênNHS 
4...............Nhân viênNHS 
5...............Nhân viênĐD 
6...............Nhân viênĐD 
7...............Nhân viênYS 

 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG