Điện thoại
Địa chỉ: Trà Xinh - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1.............Phó trạmNHS 
2............Nhân viênBSĐK 
3............Nhân viênYS 
4............Nhân viênNHS 
5............Nhân viênĐD 
6............Nhân viênDS 
     


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                  BẢNG CHẤM CÔNG