Điện thoại
Địa chỉ: Hương Trà - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1.............Trưởng trạmBSĐK 
2.............Phó trạmYS 
3.............Nhân viênĐD 
4.............Nhân viênĐD 
5.............Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                  BẢNG CHẤM CÔNG