Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Trà - Trà Bồng - Quảng Ngãi


THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1............Trưởng trạmBSĐK 
2............Phó trưởng trạmY sĩ 
3............Nhân viênY sĩ 
4............Nhân viênNHS 
5............Nhân viênNHS 
6............Nhân viênDS 

 

BẢNG CHẤM TRỰC                                              BẢNG CHẤM CÔNG