Điện thoại
Địa chỉ: Xã Trà Thủy - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1.........Trưởng trạmBSĐK 
2.........Phó trạmNHS 
3.........Nhân viênYS 
4.........Nhân viênYS 
5.........Nhân viênYS 
6.........Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG