Điện thoại
Địa chỉ: Trà Phú - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1............Trưởng trạmBS 
2............Phó trưởng trạmĐ D 
3............Nhân viênĐ D 
4............Nhân viênNHS 
5............Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG