Điện thoại
Địa chỉ: Trà Thanh - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1.................Trưởng trạmBSĐK 
2.................Phó trạmĐD 
3.................Nhân viênYS 
4.................Nhân viênNHS 
5.................Nhân viênNHS 


 BẢNG CHẤM TRỰC                                                                BẢNG CHẤM CÔNG