Điện thoại
Địa chỉ: Trà Lâm - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1........Trưởng trạmBSĐK 
2........Phó trạmNHS 
3........Nhân viênNHS 
4........Nhân viênYS 
5........Nhân viênĐ D 
6........Nhân viênĐ D 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                     BẢNG CHẤM CÔNG