Điện thoại
Địa chỉ: Trà Sơn - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1..............Trưởng tramBS 
2..............Phó trạmYS 
3..............Nhân viênNHS 
4..............Nhân viênĐ D 
5..............Nhân viênĐ D 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG