Điện thoại
Địa chỉ: Trà Bình - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1..........Trưởng trạmBSĐK 
2..........Phó trạmĐD 
3..........Nhân viênNHS 
4..........Nhân viênNHS 
5..........Nhân viênYS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                   BẢNG CHẤM CÔNG