Điện thoại
Địa chỉ: Trà Tây - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1............Trưởng trạmBSĐK 
2............Phó trạmYS 
3............Nhân viênĐD 
4............Nhân viênNHS 
5............Nhân viênĐD 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                     BẢNG CHẤM CÔNG