Điện thoại
Địa chỉ: Trà Giang - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1..................Trưởng tramBSĐK 
2..................Phó trạmYS 
3..................Nhân viênYS 
4..................Nhân viênYS 
5..................Nhân viênĐ D 
6..................Nhân viênDS 
7..................Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG