Điện thoại
Địa chỉ: Xã Trà Tân - Trà Bồng - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1...............Trưởng tramYS 
2...............Nhân viênBSĐK 
3...............Nhân viênYS 
4...............Nhân viênNHS 
5...............Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG