Điện thoại
Địa chỉ: Trà Phong - Trà Bồng - Quảng Ngãi

 THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1...........Trưởng tramBSĐK 
2...........Phó trạmĐ D 
3...........Nhân viênNHS 
4...........Nhân viênNHS 
5...........Nhân viênNHS 
6...........Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG